Revitalizace Sedmihorských mokřadů

Revitalizace Sedmihorských mokřadů

Minerotrofní rašeliniště (slatiniště) jsou nejčastějším typem rašelinišť na našem
území, někdy však možná unikají pozornosti. Přestože řada lokalit v minulosti prošla
razantními negativními změnami a jejich charakter se zásadně změnil, potenciál těchto
lokalit je stále obrovský. Jednou z takových lokalit jsou i Sedmihorské mokřady v CHKO
Český ráj. Území si nese výrazné šrámy z dob socialistického hospodaření, dlouhou dobu
bylo ponecháno sukcesi a pro svoji složitou vlastnickou strukturu je zdánlivě neřešitelné.
Příspěvek představuje projekt revitalizace území, úspěšně realizovaný v letech 2021–2022.
Použitý způsob realizace a vypořádání se s komplikovanou projektovou přípravou mohou
být inspirací pro podobné projekty.
Více na www.casopis.ochranaprirody.cz

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *