O nás

Kdo jsme

Jsme česká sekce Evropské společnosti vědců a odborníků pro ochranu přírody (ESSENCE), neformální seskupení vědců, profesionálních ochránců přírody, ale i amatérských přírodovědců a všech ostatních odborníků, kteří jsou připraveni chránit přírodu a případně dávat své výsledky k dispozici ve prospěch ochrany ohrožené přírody kdekoli na světě.

Naše vize

Spojit vědeckou a ochranářskou obec napříč evropskými státy do jednoho silného a rozumně provázaného celku, protože cíl máme všichni stejný – rozumnou ochranu čím dál více ohrožené přírody a biodiverzity a tím i „ochranu“ člověka.

Tak jako příroda neuznává hranice států, ani my neuznáváme umělé bariéry mezi lidmi a jsme odhodláni je bourat ve prospěch přírody a lidstva.

Naše poslání

 • Společně zastavit úbytek biologické rozmanitosti, nejdříve na úrovni Evropy, později i ve zbytku světa
 • Společně zastavit neekonomickou likvidaci ekosystémových služeb (např. vymírání opylovačů, ztráta retenční schopnosti země, degradace zemědělské půdy, neudržitelné využívání lesů a vod, pokračující eutrofizaci a znečišťování ekosystémů obecně)
 • Tam, kde to má smysl a je to ještě reálné bez vážných škod na životním prostředí, zastavovat nebo alespoň zpomalovat šíření invazních druhů organismů a hlavně věnovat velkou pozornost prevenci jejich šíření.
 • Vhodnými zásahy zmírňovat následky klimatické změny – zejména se snažit zadržovat vodu v půdě a zemi
 • Postupnými a promyšlenými kroky snižovat environmentální stopu lidstva
 • Chránit člověka před sebou samým

Naše konkrétní cíle

 • Co nejvíce rozpohybovat mezinárodní spolupráci mezi vědci, nevládními organizacemi, státní ochranou přírody i komerčním sektorem napříč Evropou
 • Připravit a následně zrealizovat komplexní reformu ochrany přírody na základě nejnovějších vědeckých postupů, které odhalily již překonané původní způsoby ochrany v rámci Evropy a celého světa
 • Být dostatečně akční a pružnou protiváhou vůči neakčním a nepružným orgánům podobného zaměření
 • Jmenovat a sdílet nejmodernější a nejosvědčenější metody ochrany přírody a životního prostředí
 • Formulovat a následně společně naplňovat výzvy vycházející z konferencí a kongresů pořádaných naší společností
 • Spolupracovat na národní i mezinárodní úrovni se všemi dalšími vhodnými partnery
 • Sdílet a připravovat odborné i osvětové materiály pro státní úředníky, nevládní organizace, komerční sektor či širokou veřejnost, zaměřené na ochranu přírody a životního prostředí
 • Zorganizovat (středo)evropský kongres s názvem „Ochrana přírody v praxi“
 • Výhledově zorganizovat celosvětový kongres „Ochrana přírody v praxi“
 • Vytvářet specializované sekce, národní a regionální pobočky všude tam, kde to bude nutné a tím alespoň částečně suplovat úlohu místních (dosud neexistujících nebo nefungujících) vědeckých společností nebo nevládních environmentálních organizací