Členové

Jelikož hlavním posláním ESSENCE je spojení vědců, odborníků ale i nadšenců pro ochranu přírody, naším prvním krokem je vybudování kvalitní a široké členské základny. Členem ESSENCE (a současně její české sekce) se může stát každý, kdo spadá alespoň do jedné z těchto kategorií a přijme naši pozvánku nebo sám o členství požádá.

Protože působíme zatím jako neformální iniciativa, členství není vázáno žádnými povinnými aktivitami ani členskými poplatky. Chceme být iniciativou spojující, fungující a aktivní. Problematiku ochrany přírody proto budeme společně živě diskutovat, a to zejména prostřednictvím e-mailové skupiny na národní i mezinárodní úrovni a později i osobně, například na konferencích o ochraně přírody v praxi, které se chystáme organizovat. Od našich členů proto očekáváme, samozřejmě na dobrovolné bázi a v rámci jejich časových možností, alespoň trochu aktivní přístup. To například znamená sdílet čas od času výsledky svého vědeckého výzkumu nebo práce v terénu. Ať už to bude formou zaslání čerstvě publikované vědecké práce do společné skupiny, napsáním popularizačního článku na naši stránku (časem možná i zpravodaje), příspěvkem na konferenci nebo jakkoli jinak. ESSENCE má zároveň sloužit jako národní a mezinárodní platforma pro komunikaci mezi širokým spektrem lidí se společným cílem chránit či zkoumat přírodu. Takže pokud například budete hledat partnery do projektu nebo nové zaměstnance, shánět nějaké odborné podklady, organizovat ochranářské akce apod., vaše informace se dostane přímo k množství potenciálních partnerů/kolegů/pomocníků. Jedním z důvodů, proč se chceme spojovat, je také efektivnější podpora odborných výzev a iniciativ za ochranu přírody. Připravujeme proto jednoduchý systém, aby se členové o takových výzvách včas dozvěděli a podepsali se pod ně (nebo demokraticky vyjádřili svůj věcný nesouhlas s nimi), případně je sami navrhovali a připomínkovali. Další činnosti ESSENCE budou záviset na aktuálních potřebách ochrany přírody a aktivitách jednotlivých členů, které se meze rozhodně nekladou.
Detailnější informace o fungování ESSENCE CS naleznete na této stránce.

Pokud vás myšlenka ESSENCE zaujala a máte zájem stát se členem nebo členkou iniciativy, vyplňte prosím dotazník v dolní části této stránky.

Členové a členky ESSENCE CS

Vědci a výzkumníci:

RNDr. Jitka Jezberová, PhD. (mikrobiální ekologie vody, algologie)
Hydrobiologický ústav, Biologické Centrum AVČR České Budějovice 
Životopis │Publikační činnost │Kontakt

Mgr. Petr Pyszko, PhD. (ekolog)
Katedra biologie a ekologie, Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity
Životopis │Publikační činnost │Kontakt

RNDr. Ondřej Sedláček, PhD. (ekolog, zoolog, ornitolog, entomolog)
Katedra ekologie, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy
Životopis │Publikační činnost │Kontakt

Ing. Petr Zasadil, PhD. (ornitolog)
Fakulta životního prostředí, Česká zemědělská univerzita v Praze
Životopis │Publikační činnost │Kontakt

Ing. Josef Baltazar Šenkyřík (biotechnolog rostlin, genetik rostlin)
Katedra botaniky, Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
Životopis │Publikační činnost │Kontakt

Odborníci z praxe:

Bc. Tereza Macečková (koordinátorka projektů na ochranu přírody)
ČSOP Hradec Králové

Bc. Martina Skohoutilová (praktická ochranářka, koordinátorka projektů, informační specialistka)
Pražská pastvina
Kontakt

RNDr. Jiří Řehounek (entomolog)
Calla – Sdružení pro záchranu prostředí
Publikační činnostKontakt

Ing. Martin Škorpík (entomolog, aplikovaná ekologie)
Správa Národního parku Podyjí, oddělení speciální ochrany přírody
Publikační činnostKontakt

RNDr. Mojmír Vlašín (zoolog, soudní znalec v oboru ochrana přírody)
Katedra environmentálních studií, Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně 
Životopis Publikační činnost │Kontakt

Příznivci iniciativy (aktivisté, studenti, zemědelci, lesníci s přírode blízkým přístupem atd.) :

Jakub Studénka (dělník v managementu ochrany přídody)
ČSOP Jaro Jaroměř

Adam Miler (krajinný architekt)
Run for Planet