Autor: cibik


Pískovny a lomy jako příležitost v ochraně přírody

O těžbě nerostných surovin se zpravidla automaticky předpokládá, že přírodě a krajině škodí. Zcela jistě tomu tak ale není vždy a všude, s odstupem času je tomu téměř vždy právě naopak. K nejcennějším místům naší přírody patří skály a mokřady, jejichž nepřístupnost pro predátory a spásače umožnila nerušený vývoj živočichů i rostlin. Druhová pestrost těchto…
Více

Nech brouka žít: záchranný program pro krasce dubového

Staré duby a světlo – krasci dubovému k životu stačí relativně málo, přesto vymírá. Tento smaragdově zelený brouk u nás žije už jen na několika místech na jižní Moravě a v jižních Čechách. Aby z naší přírody nezmizel úplně, připravila Agentura ochrany přírody a krajiny ČR záchranný program, Ten bude probíhat ve spolupráci s vlastníky pozemků i hospodáři. Aktuálně…
Více

Nejnovější výzkumy ukazují nebývalou rychlost vymírání hmyzu

Jako malý chlapec pobíhal David Wagner v 60. letech po rodinné farmě ve státě Missouri se sklenicí v ruce a sbíral z oblohy zářící světlušky. „Mohli jsme jimi sklenici naplnit a položit ji v noci vedle postele,“ uvedl Wagner, který se pak stal entomologem. To už je dávno minulostí, pozemek, na kterém stála rodinná farma,…
Více

Nepůvodní druhy ryb ve vodách ČR – stav a priority

V posledním loňském čísle časopisu Ochrana přírody byla problematika nepůvodních invazních druhů rostlin a živočichů obsáhle a přehledně rozebrána, včetně nových legislativních úprav. Evropská unie přijala nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 1143/2014 o prevenci a regulaci zavlékání či vysazování a šíření invazních nepůvodních druhů. V souvislosti s nařízením byl vydán seznam invazních nepůvodních…
Více

Revitalizace Sedmihorských mokřadů

Minerotrofní rašeliniště (slatiniště) jsou nejčastějším typem rašelinišť na našem území, někdy však možná unikají pozornosti. Přestože řada lokalit v minulosti prošla razantními negativními změnami a jejich charakter se zásadně změnil, potenciál těchto lokalit je stále obrovský. Jednou z takových lokalit jsou i Sedmihorské mokřady v CHKO Český ráj. Území si nese výrazné šrámy z dob…
Více

Česká populace orlů královských se za minulý rok rozrostla o devatenáct mláďat

Orel královský (Aquila heliaca) je jedním z nejohroženějších dravců Evropy. Populace na kontinentu nepřesahuje ani 4 tisíce párů a na území EU jsou odhadovány pouhé stovky hnízdících párů. Populace postupně narůstá i díky usilovné práci ochranářů. V České republice se orel královský poprvé zahnízdil v roce 1998 na Břeclavsku a dlouhou dobu se držel především v oblasti jižní…
Více

Revitalizace Sedmihorských mokřadů

Minerotrofní rašeliniště (slatiniště) jsou nejčastějším typem rašelinišť na našemúzemí, někdy však možná unikají pozornosti. Přestože řada lokalit v minulosti prošlarazantními negativními změnami a jejich charakter se zásadně změnil, potenciál těchtolokalit je stále obrovský. Jednou z takových lokalit jsou i Sedmihorské mokřady v CHKOČeský ráj. Území si nese výrazné šrámy z dob socialistického hospodaření, dlouhou dobubylo…
Více

Negativní vliv modernizace farem na ptačí druhy

Biodiverzita zemědělské krajiny klesá znepokojivým tempem. Za místa s nejvyššídiverzitou tohoto biotopu byly nedávno označeny selské usedlosti. Z toho důvodu se vědciAkademie věd ČR zaměřili na to, jaký vliv může mít modernizace takovýchto budov naptactvo, které je na budovy vázáno. Celkově prozkoumali 97 mléčných farem ČR. Zaměřilise především na diverzitu, početnost starých hnízd a početnost 29…
Více

Masové vymírání je blízko. Česko vede Evropu na klíčovém setkání OSN k záchraně druhů

Biodiverzita je v ohrožení. Pokud lidé nezmění své chování, může nastat masové vymírání podobné konci dinosaurů, varují vědci. Česko coby předsedající země nyní vede jednání Evropské unie na konferenci OSN o biodiverzitě v kanadském Montréalu.  Více zde: https://zpravy.aktualne.cz/domaci/biodiverzita-konference-osn/

Ochranáři chtějí na Pálavu vrátit tzv. nízký les

Na Pálavu se do národní přírodní rezervace Děvín vrátí tradiční lesní hospodaření ve formě nízkého lesa, takzvané pařeziny. Ochranáři pro tento způsob hospodaření vybrali zhruba 20 hektarů lesa na severních svazích Děvína, na kterých se budou střídat těžební zásahy. Cílem je podle ochranářů pomoci ohroženým druhům rostlin a živočichů. Více na ekolist.cz.