Negativní vliv modernizace farem na ptačí druhy

Negativní vliv modernizace farem na ptačí druhy

Biodiverzita zemědělské krajiny klesá znepokojivým tempem. Za místa s nejvyšší
diverzitou tohoto biotopu byly nedávno označeny selské usedlosti. Z toho důvodu se vědci
Akademie věd ČR zaměřili na to, jaký vliv může mít modernizace takovýchto budov na
ptactvo, které je na budovy vázáno. Celkově prozkoumali 97 mléčných farem ČR. Zaměřili
se především na diverzitu, početnost starých hnízd a početnost 29 druhů ptactva. Ukázalo
se, že na modernizovaných farmách žije až třikrát méně ptáků než na tradičních selských
usedlostech. Rovněž nejsou nové farmy tak druhově pestré jako starší budovy, a množství
starších hnízd vlaštovky obecné, jiřičky obecné a vrabce domácího je taktéž menší. Za
poklesem stojí právě modernizace starých budov.


Na rozdíl od starších budov, nové modernizované budovy jsou stavěny z dřevěného
materiálu nebo kovu, na kterém hnízda nemají dostatečnou podporu a stabilitu. Také
nemají půdní prostory nebo skuliny, kde by mohli ptáci hnízdit. V modernizovaných
farmách je také často organická podestýlka nahrazena pískem či jiným materiálem, který
zamezuje vývoji hmyzu, hlavní potravy ptactva. Zároveň jsou často instalovány ventilátory,
které vytvářejí nevhodné podmínky pro odpočívání hmyzu.


Závěrem vědci vyhodnotili, že modernizace farem má negativní vliv na populace
ptactva zemědělské krajiny především kvůli limitování kvality jejich hnízdění a kvality
potravy. Modernizování farem je umožněno i skrze dotace Evropské unie, která je ve střetu
se strategií EU v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2030. Doporučují zavést povinné
opatření ke zvýšení možnosti hnízdění a potravy jako například umístění budek, hnízdících
cihel, skulin, nebo návrat k organické podestýlce. Společně s tím navrhují zvýšit povědomí
těchto problémů, a zároveň podpořit tradiční extenzivní farmy, které vytvářejí vhodné
habitaty pro ptačí druhy zemědělské krajiny.


Více informací naleznete v článku ŠÁLEK, Martin a MAYER, Martin (2022). Farmstead
modernization adversely affects farmland birds. Journal of Applied Ecology, 60, str. 101-
110
.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *