NAŠE VIZE

spojit vědeckou a ochranářskou obec napříč státy v jeden silný a rozumně provázaný celek, protože cíl máme ostatně všichni stejný – rozumnou ochranu naší čím dál ohroženější přírody a biodiverzity

NAŠE CÍLE

společně zastavit úbytek biodiverzity a neekonomickou likvidaci ekosystémových služeb nejprve na úrovni Evropy, později ve zbytku světa

BLÍZKÉ PLÁNY

zorganizovat nejprve (středo)evropský a později světový kongres s názvem „Ochrana přírody v praxi“ a vytvářet specializované sekce i národní a regionální pobočky všude tam, kde to bude třeba

Přidejte se k nám!

Jelikož hlavním posláním ESSENCE je spojení vědců, odborníků ale i nadšenců pro ochranu přírody, naším prvním krokem je vybudování kvalitní a široké členské základny

Staňte se členem ESSENCE

Novinky a články

Vědci podporují Zelenou dohodu EU a odmítají neopodstatněnou argumentaci proti
nařízení o udržitelném využívání přírody a o obnově přírodních zdrojů

Vědecká obec je hluboce znepokojena probíhajícími diskusemi o Zelené dohodě EU. Obzvláštěznepokojivá je současná kritika zaměřená na nařízení o udržitelném využívání (SUR) a zákon oobnově přírody (NRL). Odpůrci těchto nových[…]

Read more

Přes 40 procentům všech ekosystémů v USA hrozí kolaps, uvádí studie

Téměř polovině zvířat a zhruba třetině rostlin ve Spojených státech hrozí vyhynutí. Vyplývá to ze zjištění výzkumné skupiny zabývající se ochranou přírody NatureServe, podle které je 41 procent amerických ekosystémů[…]

Read more


Jsme připraveni využít přínosů povodní pro zlepšení stavu vodních toků?

Povodně let 1997 a 2002 přinášely náročné situace, na jaké nebyl nikdo připraven. Byly pro dotčené lidi těžkou zkouškou, většina ovšem dělala to nejlepší, co mohla a uměla. Jistě bylo[…]

Read more