Měsíc: Únor 2023

Česká populace orlů královských se za minulý rok rozrostla o devatenáct mláďat

Orel královský (Aquila heliaca) je jedním z nejohroženějších dravců Evropy. Populace na kontinentu nepřesahuje ani 4 tisíce párů a na území EU jsou odhadovány pouhé stovky hnízdících párů. Populace postupně narůstá i díky usilovné práci ochranářů. V České republice se orel královský poprvé zahnízdil v roce 1998 na Břeclavsku a dlouhou dobu se držel především v oblasti jižní…
Více

Revitalizace Sedmihorských mokřadů

Minerotrofní rašeliniště (slatiniště) jsou nejčastějším typem rašelinišť na našemúzemí, někdy však možná unikají pozornosti. Přestože řada lokalit v minulosti prošlarazantními negativními změnami a jejich charakter se zásadně změnil, potenciál těchtolokalit je stále obrovský. Jednou z takových lokalit jsou i Sedmihorské mokřady v CHKOČeský ráj. Území si nese výrazné šrámy z dob socialistického hospodaření, dlouhou dobubylo…
Více

Negativní vliv modernizace farem na ptačí druhy

Biodiverzita zemědělské krajiny klesá znepokojivým tempem. Za místa s nejvyššídiverzitou tohoto biotopu byly nedávno označeny selské usedlosti. Z toho důvodu se vědciAkademie věd ČR zaměřili na to, jaký vliv může mít modernizace takovýchto budov naptactvo, které je na budovy vázáno. Celkově prozkoumali 97 mléčných farem ČR. Zaměřilise především na diverzitu, početnost starých hnízd a početnost 29…
Více