Principy fungování

1. ESSENCE Czech Republic (CS) funguje zatím jako neformální iniciativa, ve kterém členství není vázáno žádnými povinnými aktivitami či poplatky. Jejím členem se může stát každý, kdo se věnuje ochraně či výzkumu přírody, ať už na profesionální nebo amatérské úrovni. O členství lze požádat prostřednictvím formuláře na stránce cz.es-sence.eu/members/ a nepodléhá žádnému speciálnímu procesu schvalování. Pokud by se ale stalo, že by se za člena přihlásil někdo velice sporný (např. kvůli nedemokratickým politickým nebo zjevně neochranářským postojům), schválení nebo zamítnutí jeho členství bychom řešili individuálně, například hlasováním. Studenti, aktivisté, zemědělci a lesníci s přírodou blízkým přístupem k hospodaření a další lidé s blízkým vztahem k přírodě, ale nepůsobící přímo v její ochraně, se mohou stát příznivci iniciativy a to prostřednictvím výše uvedeného formuláře.

2. Chceme být iniciativa spojující, fungující a aktivní. Problematiku ochrany přírody proto budeme společně živě diskutovat, a to zejména prostřednictvím e-mailové skupiny na národní i mezinárodní úrovni a později i osobně, například na konferencích o ochraně přírody v praxi, které se chystáme organizovat. Od našich členů proto očekáváme, samozřejmě na dobrovolné bázi a v rámci jejich časových možností, alespoň poněkud aktivní přístup. To například znamená sdílet čas od času výsledky svého vědeckého výzkumu nebo práce v terénu. Ať už to bude formou zaslání čerstvě publikované vědecké práce do společné skupiny, napsáním popularizačního článku na naši stránku (časem možná i zpravodaje), příspěvkem na konferenci nebo jakkoli jinak. ESSENCE má zároveň sloužit jako (mezi)národní platforma pro komunikaci mezi širokým spektrem lidí se společným cílem chránit či zkoumat přírodu. Takže pokud například budete hledat partnery do projektu nebo nové zaměstnance, shánět nějaké odborné podklady, organizovat ochranářské akce atd., vaše informace se dostane přímo k množství potenciálních partnerů/kolegů/pomocníků. Další konkrétní činnosti ESSENCE budou záviset na aktuálních potřebách ochrany přírody a aktivitách jednotlivých členů, které se meze rozhodně nekladou.

3. Nechceme být anonymním seskupením, proto každý člen a příznivec bude uveden v seznamu na naší stránce s odkazem na pracovní web nebo životopis, pracovním kontaktem a publikační/odbornou činností (týká se zejména vědců).

4. Komunikační kanál ESSENCE CS funguje jako standardní Google skupina. Kdo nemá s touto platformou zkušenosti, princip fungování je jednoduchý. Když se stanete členem nebo příznivcem , můžete zasílat e-mail na společnou adresu, který přijde jako konverzace všem členům skupiny, a tedy všem členům a příznivcům české sekce ESSENCE. Zobrazí se klasicky jako email a samozřejmě ji uvidí jen členové skupiny. Tato skupina slouží k vzájemnému informování se o čemkoli, co si myslíte, že je důležité/zajímavé z pohledu výzkumu a ochrany přírody. Ať už najdete nebo publikujete nějaký zajímavý článek, pořádáte nějakou akci, hledáte kolegy do projektu nebo kolektivu, potřebujete s něčím odborně poradit atp.

5. Pokud byste jako členové chtěli cokoli zveřejnit na webu (https://cz.es-sence.eu/), pište na jakubcibik.sk@gmail.com. Sem rovněž může kdokoli směrovat jakékoli dotazy o fungování ESSENCE.

6. Jsme neformální iniciativa, nemáme tedy konkrétní závazné stanovy, pravidla fungování či schvalování členství apod. Věříme, že společně dokážeme spolupracovat na demokratických principech.

7. Záměrem ESSENCE je ale také připravovat a podporovat různé odborné výzvy a stanoviska, které budou zveřejněny na webu. Při nich přirozeně může nastat situace, že někteří členové s jejich obsahem nemusí souhlasit. Abychom se tedy vyhnuli případným problémům, publikování výzev a stanovisek má přece jen pár základních pravidel:

a) Každý člen (skupina členů) ESSENCE CS může přijít s vlastním návrhem stanoviska nebo odborné výzvy, které nejprve zašle do společné skupiny k připomínkování. Spolu se stanoviskem/výzvou by měla být navržena i stručná tisková zpráva s odborným odůvodněním apod.

b) Následně se bude moci každý člen (zpravidla do 7 dnů) vyjádřit k textu a navrhnout autorovi/autorům úpravy (formální, stylistické, gramatické, odborné…).

c) Před zveřejněním stanoviska/výzvy na našem webu jménem ESSENCE CS, musí být ještě schválena. Jelikož jsme všichni pracovně dost vytíženi a tato platforma by nám měla práci zjednodušovat a ne přidávat, postup schvalování je následující: po vypracování finálního textu výzvy bude moci každý člen do 5 dnů vyjádřit nesouhlasný postoj, a to prostřednictvím zprávy v e-mailové skupině. Pokud se více než polovina členů vyjádří proti, stanovisko/výzvu nezveřejníme, případně ještě znovu přepracujeme.

d) Příznivci iniciativy mohou podávat členům návrhy na vypracování stanovisek a odborných výzev, případně na úpravu připravovaných textů, nemohou však hlasovat o jejich (ne)schválení.