Blog

Přes 40 procentům všech ekosystémů v USA hrozí kolaps, uvádí studie

Téměř polovině zvířat a zhruba třetině rostlin ve Spojených státech hrozí vyhynutí. Vyplývá to ze zjištění výzkumné skupiny zabývající se ochranou přírody NatureServe, podle které je 41 procent amerických ekosystémů na pokraji kolapsu. Informovala o tom agentura Reuters. Vymizení hrozí nejrůznějším druhům od raků a kaktusů přes sladkovodní mušle po známou masožravou rostlinu mucholapku podivnou,…
Více


Jsme připraveni využít přínosů povodní pro zlepšení stavu vodních toků?

Povodně let 1997 a 2002 přinášely náročné situace, na jaké nebyl nikdo připraven. Byly pro dotčené lidi těžkou zkouškou, většina ovšem dělala to nejlepší, co mohla a uměla. Jistě bylo možné dělat mnohé lépe, mimo jiné při následném odstraňování povodňových škod na vodních tocích (OPŠVT). Povodně v těchto ohledech přinesly mnohá ponaučení, i co se…
Více

Revitalizace lučního mokřadu a její vliv na bezobratlé živočichy

Nížinné mokřadní louky patří v rámci České republiky mezi jedny z nejohroženějších biotopů. Hlavní příčinou je především úpadek původních způsobů obhospodařování, cílené odvodňování, následné zarůstání náletem i šíření agresivních rostlinných druhů, které vytlačují ohrožené druhy rostlin a živočichů. Vhodná péče o luční mokřady proto spočívá především v udržování jejich otevřeného charakteru, které můžeme efektivně provádět s využitím pastvy a seče. Ačkoliv to na…
Více


Pískovny a lomy jako příležitost v ochraně přírody

O těžbě nerostných surovin se zpravidla automaticky předpokládá, že přírodě a krajině škodí. Zcela jistě tomu tak ale není vždy a všude, s odstupem času je tomu téměř vždy právě naopak. K nejcennějším místům naší přírody patří skály a mokřady, jejichž nepřístupnost pro predátory a spásače umožnila nerušený vývoj živočichů i rostlin. Druhová pestrost těchto…
Více

Nech brouka žít: záchranný program pro krasce dubového

Staré duby a světlo – krasci dubovému k životu stačí relativně málo, přesto vymírá. Tento smaragdově zelený brouk u nás žije už jen na několika místech na jižní Moravě a v jižních Čechách. Aby z naší přírody nezmizel úplně, připravila Agentura ochrany přírody a krajiny ČR záchranný program, Ten bude probíhat ve spolupráci s vlastníky pozemků i hospodáři. Aktuálně…
Více

Nejnovější výzkumy ukazují nebývalou rychlost vymírání hmyzu

Jako malý chlapec pobíhal David Wagner v 60. letech po rodinné farmě ve státě Missouri se sklenicí v ruce a sbíral z oblohy zářící světlušky. „Mohli jsme jimi sklenici naplnit a položit ji v noci vedle postele,“ uvedl Wagner, který se pak stal entomologem. To už je dávno minulostí, pozemek, na kterém stála rodinná farma,…
Více

Nepůvodní druhy ryb ve vodách ČR – stav a priority

V posledním loňském čísle časopisu Ochrana přírody byla problematika nepůvodních invazních druhů rostlin a živočichů obsáhle a přehledně rozebrána, včetně nových legislativních úprav. Evropská unie přijala nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 1143/2014 o prevenci a regulaci zavlékání či vysazování a šíření invazních nepůvodních druhů. V souvislosti s nařízením byl vydán seznam invazních nepůvodních…
Více

Revitalizace Sedmihorských mokřadů

Minerotrofní rašeliniště (slatiniště) jsou nejčastějším typem rašelinišť na našem území, někdy však možná unikají pozornosti. Přestože řada lokalit v minulosti prošla razantními negativními změnami a jejich charakter se zásadně změnil, potenciál těchto lokalit je stále obrovský. Jednou z takových lokalit jsou i Sedmihorské mokřady v CHKO Český ráj. Území si nese výrazné šrámy z dob…
Více

Česká populace orlů královských se za minulý rok rozrostla o devatenáct mláďat

Orel královský (Aquila heliaca) je jedním z nejohroženějších dravců Evropy. Populace na kontinentu nepřesahuje ani 4 tisíce párů a na území EU jsou odhadovány pouhé stovky hnízdících párů. Populace postupně narůstá i díky usilovné práci ochranářů. V České republice se orel královský poprvé zahnízdil v roce 1998 na Břeclavsku a dlouhou dobu se držel především v oblasti jižní…
Více

Revitalizace Sedmihorských mokřadů

Minerotrofní rašeliniště (slatiniště) jsou nejčastějším typem rašelinišť na našemúzemí, někdy však možná unikají pozornosti. Přestože řada lokalit v minulosti prošlarazantními negativními změnami a jejich charakter se zásadně změnil, potenciál těchtolokalit je stále obrovský. Jednou z takových lokalit jsou i Sedmihorské mokřady v CHKOČeský ráj. Území si nese výrazné šrámy z dob socialistického hospodaření, dlouhou dobubylo…
Více